ภาพกิจกรรม / วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเจ้าหน้าที่ ศปท. ได้นำอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ไข่ไก่ ขนม ไปใส่ในตู้แบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือนร้อน ตกงาน ขาดรายได้ ในช่วงวิกฤติโรคโควิด 19 ณ บริเวณหน้าโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34
14/05/2563 - 09:34