ไทย   English
 ขณะนี้มีขบวนการมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปง. หลอกลวงให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางตู้ ATM พร้อมสวมรอย เลขหมายโทรศัพท์เบอร์กลางของสำนักงาน ปปง. 02-2193600 เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ หากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. กรุณาติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. โทรศัพท์ :: 1710
 32 คน

จำนวนผู้ออนไลน์
 
 

เข้าสู่ระบบ Intranetเมนูหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ประชาสัมพันธ์
โครงการสาธิตฝึกซ้อมวิธีป้องกันอัคคีภัยและฝึกระงับอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจ

        วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจำรัส คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กล่าวเปิดโครงการสาธิตฝึกซ้อมวิธีป้องกันอัคคีภัยและฝึกระงับอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีป้องกันและฝึกระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน ปปง.

 

 
การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 8

       วันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเลขาธิการ ปปง. เข้าประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 8 (THE 8th MEETING OF VIEATNAM - THAILAND JOINT WORKING GROUP ON POLITICAL AND SECURITY COOPERATION) โดยประธานฝ่ายไทย คือ พลเอกทวีป  เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานฝ่ายเวียดนาม คือ Mr.Bui Van Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ เมือง Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 
 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

       วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายกนกศักดิ์ สุขเต๊ะ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จำนวน 120 คน โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำเขตตรวจที่ 6 และ 8 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
คุณเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ลำดับที่
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล์ mail@amlo.go.th