ไทย   English
 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 186 คน

จำนวนผู้ออนไลน์
 
 

เข้าสู่ระบบ Intranetเมนูหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ ปปง. บันทึกเทปการสัมภาษณ์ในรายการ new) talk

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. บันทึกเทปการสัมภาษณ์ในรายการ new) talk การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.ในคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ new) tv ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยรายการจะเผยแพร่ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ new) tv

 

 
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รับ   สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. ใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (PDF File)

 

๔. ใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Microsoft Word)

๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเง

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ร้อยตำรวจเอกหญิงสุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่าย ปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (ตำรวจภูธรภาค 7) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

 

 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
คุณเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ลำดับที่
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล์ mail@amlo.go.th