ไทย   English
 ขณะนี้มีขบวนการมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปง. หลอกลวงให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางตู้ ATM พร้อมสวมรอย เลขหมายโทรศัพท์เบอร์กลางของสำนักงาน ปปง. 02-2193600 เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ หากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. กรุณาติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. โทรศัพท์ :: 1710
 17 คน

จำนวนผู้ออนไลน์
 
 

เข้าสู่ระบบ Intranetเมนูหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ประชาสัมพันธ์
การสัมมนาโครงการ “ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฯ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปปง. จัดการสัมมนาโครงการ “ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการเงิน ประเภท บริษัทหลักทรัพย์ และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ครั้งที่ 17/2559

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ครั้งที่ 17/2559 เพื่อพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 8/2559 โดยมีนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคณะกรรมการขายทอดตลาดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.

 

 
ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงาน ปปง.

            วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงาน ปปง. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

 

 
แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
 
  • แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ไฟล์(Word)  , ไฟล์(PDF) 
  • Request Form for Court Order In Making Payment or Return of Assets Connected with the Commission of a Predicate Offense to Damaged Person File(Word)  , File(PDF) 

     According to Thai law, all documents to be used as evidence submitted to the government are accepted in Thai language only. Although English-translated form is provided for your convenience, the details must be translated into Thai before submitting it to AMLO.

 

         ขณะนี้ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดทำ “แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน” ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ผู้เสียหายสามารถดาวน์โหลดแบบดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ มารับได้ที่ส่วนรับเรื่องร้องเรียน กองสื่อสารองค์กร สำหรับผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างประเทศ หากมีความประสงค์จะยื่นคุ้มครองสิทธิดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตารี พับลิค (NOTARY PUBLIC) แนบมาพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 และเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
คุณเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ลำดับที่
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล์ mail@amlo.go.th