ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 30 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

          5.   รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

 

        5.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (UN Sanction list)

                  5.1.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)

           ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 11 ก.ย.2558 Download File

            Press Releases :  1. http://www.un.org/press/en/2015/sc12037.doc.htm

                                           

      

      ปล.    คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_10072015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 25/2558 ลงวันที่ 5 ส.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_20072015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 26/2558 ลงวันที่ 18 ส.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_06082015.pdf

                  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 27/2558 ลงวันที่ 26 ส.ค.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_18082015.pdf

                  ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 9 ก.ย.2558

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_03092015.pdf

 

                 5.1.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Taliban)

                คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 10/2558 ลงวันที่ 3 เม.ย.2558 Download File

                Press Releases :  1. http://www.un.org/press/en/2015/sc11843.doc.htm

 

       ปล.       คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 16/2557 ลงวันที่ 3 ก.ย.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_21082014.pdf

                    คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 21/2557 ลงวันที่ 7 ต.ค.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_23092014.pdf

 

      5.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ

               5.2.1    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 download file 

               5.2.2    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556 download file

                   5.2.3    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2556 download file 

                   5.2.4    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556 download file 

               5.2.5    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556 download file

                   5.2.6    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 download file   

                   5.2.7    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556 download file    

                   5.2.8    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557 download file    

                   5.2.9    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 download file 

                   5.2.10    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557 download file 

                   5.2.11    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 download file 

                   5.2.12    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557download file 
                   5.2.13    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557download file 

                   5.2.14    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557download file 

                   5.2.15    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557download file 

                   5.2.16   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557download file 

                   5.2.17   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557download file 

                   5.2.18   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557download file 

                   5.2.19   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557download file 

                   5.2.20   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557download file 

                   5.2.21   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557download file 

                   5.2.22   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558download file 

                   5.2.23   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558download file

                   5.2.24   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2558download file

                   5.2.25   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2558download file

                   5.2.26   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2558download file

                   5.2.27   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2558download file

                   5.2.28   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2558download file

                   5.2.29   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2558download file

                   5.2.30   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2558download file

                   5.2.31  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2558download file

 

        5.3    รายชื่อรวม บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน Download File

 
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand