ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 27 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

          5.   รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

 

        5.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (UN Sanction list)

                  5.1.1    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)

           ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559 Download File

            Press Releases :  https://www.un.org/press/en/2016/sc12483.doc.htm

                                           

      

 

      ปล.    ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2559

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_20062016.pdf

                 ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 7/2559 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_24062016.pdf

                 ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 8/2559 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_05072016.pdf

                 ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559

                www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_Sanction_List_15072016.pdf

             ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 11/2559 ลงวันที่ 4 ส.ค.2559

            www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1267List_03082016.pdf

 

                 5.1.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Taliban)

                ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 10/2559 ลงวันที่ 22 ก.ค.2559 Download File

                Press Releases :      http://www.un.org/press/en/2016/sc12453.doc.htm

 

       ปล.       คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 16/2557 ลงวันที่ 3 ก.ย.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_21082014.pdf

                    คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 21/2557 ลงวันที่ 7 ต.ค.2557 

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_23092014.pdf

                    คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 10/2558 ลงวันที่ 3 เม.ย.2558

                  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/UN_1988List_27032015.pdf

 

 

      5.2    รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ

               5.2.1    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 download file 

               5.2.2    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556 download file

                   5.2.3    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2556 download file 

                   5.2.4    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556 download file 

               5.2.5    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556 download file

                   5.2.6    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 download file   

                   5.2.7    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556 download file    

                   5.2.8    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557 download file    

                   5.2.9    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 download file 

                   5.2.10    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557 download file 

                   5.2.11    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 download file 

                   5.2.12    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557download file 
                   5.2.13    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557download file 

                   5.2.14    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557download file 

                   5.2.15    ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557download file 

                   5.2.16   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557download file 

                   5.2.17   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557download file 

                   5.2.18   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557download file 

                   5.2.19   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557download file 

                   5.2.20   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557download file 

                   5.2.21   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557download file 

                   5.2.22   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558download file 

                   5.2.23   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558download file

                   5.2.24   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2558download file

                   5.2.25   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2558download file

                   5.2.26   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2558download file

                   5.2.27   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2558download file

                   5.2.28   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2558download file

                   5.2.29   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2558download file

                   5.2.30   ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2558download file

                   5.2.31  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2558download file

                   5.2.32  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2559download file

                   5.2.33  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2559download file

                   5.2.34  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2559download file

                   5.2.35  ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559download file

 

        5.3    รายชื่อรวม บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน Download File

 
 

พันธกรณีระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธที่มี
อำนาจทำลายล้างสูง (
WMD) [ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อ
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
]

รายชื่อบัญชีคว่ำบาตรตาม UNSCR 2270 (เกาหลีเหนือ)
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

รายชื่อบัญชีคว่ำบาตรตาม UNSCR 2231 (อิหร่าน)
http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml

 

                                                

 

 
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand