ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 91 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail

>>>>ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160523095742.PDF<<<<

 
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160523114742.pdf<<<

ใบสมัคร >>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160523090516.pdf<<<<

 
แก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิ PDF Print E-mail

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอแก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เฉพาะบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามไฟล์แนบท้ายนี้

>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160419114239.pdf<<<

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ PDF Print E-mail

 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160418105157.pdf<<<

 
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙ PDF Print E-mail

 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160217131749.PDF<<<

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2559 PDF Print E-mail

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160129150350.PDF

 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดี ๓ PDF Print E-mail

1. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดี ๓<<<<www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160122163136.PDF>>>>

2. แบบฟอร์มใบสมัคร 

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/form.doc

 

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160106114259.PDF

เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160106114341.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand