ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 44 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมนฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150220120309.PDF 

 
ขยายเวลาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดั PDF Print E-mail

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ขอขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ออกไปก่อน สำหรับวันที่ประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญก PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150108121702.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/02.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/03.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/04.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/05.PDF

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ PDF Print E-mail

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150106111558.PDF 

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1).pdf

 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/FundStaff.pdf

 
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก. PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/job_law.PDF 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน PDF Print E-mail

  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/AnnounceFund.pdf

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. PDF Print E-mail

ประกาศรับสมัคร www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/job.pdf 

ใบสมัคร www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1).pdf

 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน PDF Print E-mail

 www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/fund.pdf

 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand