ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 21 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
ยกเลิกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัต PDF Print E-mail

>>>  ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องยกเลิกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <<<<  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151127161545.PDF

 
เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151123114253(2).pdf

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.จำนวน ๓ ตำแหน่ง PDF Print E-mail

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จำนวน ๒ ตำแหน่ง 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>> amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151116105708.PDF 

ใบสมัครขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. >>> amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/application form.PDF

 
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประ PDF Print E-mail

 ประการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151030095404.PDF<<<

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานาชการ PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151029140916.PDF

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151027140114.PDF <<<

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ

>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151020164717.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand