ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 33 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF Print E-mail

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๖

 
รับสมัครคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ PDF Print E-mail

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ >>>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150914144936.PDF

>>>>> ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150916095219.PDF

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ภายใน ๒๙ พ.ค. ๕๘ PDF Print E-mail

 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.ในตำแหน่ง

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จำนวน ๓ ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150515150510(1).pdf

ใบสมัครขอโอน >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1/cccccc(1)(1).pdf

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 - 3 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน PDF Print E-mail

 ประกาศเกณฑ์การประะเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/M2.PDF

แบบฟอร์มใบสมัคร >>>  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/application form.doc

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. PDF Print E-mail

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔ ตำแหน่ง >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150303142110.PDF

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1)(1).pdf

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมนฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150220120309.PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand