ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 31 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2559 PDF Print E-mail

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160129150350.PDF

 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดี ๓ PDF Print E-mail

1. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดี ๓<<<<www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160122163136.PDF>>>>

2. แบบฟอร์มใบสมัคร 

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/form.doc

 

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160106114259.PDF

เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160106114341.PDF

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ PDF Print E-mail

 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160104135034.PDF<<<

 
ยกเลิกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัต PDF Print E-mail

>>>  ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องยกเลิกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <<<<  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151127161545.PDF

 
เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151123114253(2).pdf

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.จำนวน ๓ ตำแหน่ง PDF Print E-mail

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จำนวน ๒ ตำแหน่ง 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>> amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151116105708.PDF 

ใบสมัครขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. >>> amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/application form.PDF

 
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประ PDF Print E-mail

 ประการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151030095404.PDF<<<

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานาชการ PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/151029140916.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 13
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand