ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 56 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากร PDF Print E-mail

 www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/bc.pdf

 
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/pko.pdf 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยาก PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/pk(1).pdf 

 
เลื่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แ PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/pass1.PDF

 
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/ng.pdf 

 
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/nv(1).pdf 

 
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/nc.pdf 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงาน ปปง. PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/p_sopan.pdf

 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ PDF Print E-mail

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/pa.pdf

 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand