ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 42 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ภายใน ๒๙ พ.ค. ๕๘ PDF Print E-mail

 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.ในตำแหน่ง

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จำนวน ๓ ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150515150510(1).pdf

ใบสมัครขอโอน >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1/cccccc(1)(1).pdf

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 - 3 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน PDF Print E-mail

 ประกาศเกณฑ์การประะเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/M2.PDF

แบบฟอร์มใบสมัคร >>>  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/application form.doc

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. PDF Print E-mail

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔ ตำแหน่ง >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150303142110.PDF

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1)(1).pdf

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมนฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150220120309.PDF 

 
ขยายเวลาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดั PDF Print E-mail

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ขอขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ออกไปก่อน สำหรับวันที่ประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญก PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150108121702.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/02.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/03.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/04.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/05.PDF

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ PDF Print E-mail

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150106111558.PDF 

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1).pdf

 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand