ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 12 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ป PDF Print E-mail

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  >>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160707112734(1).pdf <<<<

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ PDF Print E-mail

 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

>>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160708152509.pdf<<<<

 
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร PDF Print E-mail

 ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ ปปง.) สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1235489.PDF

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี พ.ศ. 2559 PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประ
จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 

สำนักงาน ปปง. ขอให้ผู้ที่มีสิทธิสอบทุกท่าน อ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
>>>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160603180901.pdf <<<<<


เอกสารแนบท้ายประกาศ (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)
>>>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160603180939.pdf <<<<<

แผนที่ตึกสอบ ม.ราม >>>>> 
www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/map1(1).pdf <<<<<

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 58 PDF Print E-mail

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 58<<<<http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/เครื่องราช(2).pdf>>>>

 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail

>>>>ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/160523095742.PDF<<<<

 
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160523114742.pdf<<<

ใบสมัคร >>>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160523090516.pdf<<<<

 
แก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิ PDF Print E-mail

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอแก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เฉพาะบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามไฟล์แนบท้ายนี้

>>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160419114239.pdf<<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 16
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand