ไทย   English
Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities
 5 People

Number of online
 
 

Login IntranetMain menu

Web board

 

Related Website

Links to related website

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ภายใน ๒๙ พ.ค. ๕๘ PDF Print E-mail

 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง.ในตำแหน่ง

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จำนวน ๓ ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150515150510(1).pdf

ใบสมัครขอโอน >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1/cccccc(1)(1).pdf

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแห PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 - 3 เมษายน 2558

รายละเอียด

 
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน PDF Print E-mail

 ประกาศเกณฑ์การประะเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/M2.PDF

แบบฟอร์มใบสมัคร >>>  www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/application form.doc

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. PDF Print E-mail

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔ ตำแหน่ง >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150303142110.PDF

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1)(1).pdf

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมนฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150220120309.PDF 

 
ขยายเวลาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดั PDF Print E-mail

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ขอขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ออกไปก่อน สำหรับวันที่ประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญก PDF Print E-mail

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>>www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150108121702.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/02.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/03.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/04.PDF

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/05.PDF

 
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ PDF Print E-mail

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/150106111558.PDF 

ใบสมัครขอโอนมารับราชการสำนักงาน ปปง. >>> www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/cccccc(1)(1).pdf

 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
You are visitor no
   
Copyright© 2001 All rights reserved.
Information provided by
Information Technology and Financial Investigation Bureau of Anti-Money Laundering Office
422, Phayathai Road, Wang Mai,
Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand