ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

UPDATE01 Jan 1970

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิจักขณ์  ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53 ปี 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
 • 5
 • 7
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube