จัดซื้อจัดจ้าง

Search keyword

จัดซื้อจัดจ้าง

No. Title Start Date Download
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2019 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๑ รายการ (๕๖ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2019 Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มไสกาว เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๔ รายการ (๓๔๐ เล่ม)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2019 Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2019 Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาวสำหรับใช้ในห้องประชุม ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2019 Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเดินท่อน้ำประปา เดินสายไฟฟ้าฯ 29 Nov 2019 Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตู จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2019 Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2019 Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2019 Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (๒๘ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2019 Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2019 Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ (๑๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2019 Download
13 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเอกชนจัดหาพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม การติดตาม feedback และสถานะการดำเนินคดีจากผลการวิเคราะห์ธุรกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 25 22 Nov 2019 Download
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2019 Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำบัตรผ่านเข้า – ออกประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019 Download
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (๗๗ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019 Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019 Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (๑๒ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019 Download
19 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019 Download
20 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019 Download
 • of
 • 35
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
 • 5
 • 6
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube