Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

นำทรัพย์สินออกให้เช่า

ค้นหาบทความ

นำทรัพย์สินออกให้เช่า

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแต่งตั้งผู้จัดการบริหารกิจการห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม THAN LIVING รัชดา-ประชาอุทิศ รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กรณีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 29 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแต่งตั้งผู้จัดการบริหารกิจการห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม My Story ลาดพร้าว 71 รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กรณีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 29 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
3 การนำทรัพย์สินออกให้เช่า จำนวน 115 รายการ 22 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
4 การนำทรัพย์สินออกให้เช่า จำนวน 64 รายการ 17 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 4
 • 6
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube