Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๘ 26 ก.พ. 2558
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ 24 มิ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๖ 04 ธ.ค. 2555 ดาวน์โหลด
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๕ 29 ต.ค. 2555 ดาวน์โหลด
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๕ 26 ต.ค. 2555
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๔ 04 เม.ย. 2554
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๔ 25 มี.ค. 2554 ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๓ 08 ต.ค. 2553 ดาวน์โหลด
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๒ 08 ต.ค. 2553 ดาวน์โหลด
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๑ 08 ต.ค. 2553 ดาวน์โหลด
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๐ 08 ต.ค. 2553 ดาวน์โหลด
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๔๙ 08 ต.ค. 2553
13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๓ 08 ต.ค. 2553
14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๒ 08 ต.ค. 2553

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 9
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube