Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • 18
  ม.ค. 2561
  ประชุมอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

  วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม...

 • 18
  ม.ค. 2561
  แถลงข่าว บช.ปส.

  วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี 3 ได้เข้าร่วมแถลงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/2 ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด...

 • 18
  ม.ค. 2561
  เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงรายงานประจำปีงบประมาณ...

 • 17
  ม.ค. 2561
  ร่วมพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรม

  วันที่ 16 มกราคม 2561 พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ปปง. ร่วมพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมบิดาของคุณกัลณิการ์...

 • 17
  ม.ค. 2561
  ประชุมเร่งรัดงบประมาณ

  วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

 • 15
  ม.ค. 2561
  ประชุม War Room

  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมการประชุมหารือวางโครงสร้างห้องปฎิบัติการ ศปก.ปปง. โดยมี...

 • 15
  ม.ค. 2561
  ประชุมกับธนาคาร

  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง ทำความเข้าใจ และกำหนดมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายฟอกเงินอย่างเคร่งครัด...

 • 15
  ม.ค. 2561
  ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่อง เสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา...

 • 12
  ม.ค. 2561
  ประกาศสำคัญ

  ประกาศ ด้วยขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพกระทำการปลอมแปลงหมายศาลส่งไปถึงประชาชน โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน...

 • 12
  ม.ค. 2561
  แถลงข่าว สตช

  วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 เป็นผู้แทนสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์...

 • of
 • 227
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 7
 • 3
 • 5
 • 8
 • 6
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube