Insite bigbanner

นายร้อยตำรวจดูงาน

UPDATE01 พ.ย. 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45 น. พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงิน เครือข่ายธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินคดี กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปราม สภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจโท อรรถพล  อินทะนิน ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน และนางสาวอธิ  อภิเตชาพันธุ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและแนวทางการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน” ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube