Insite bigbanner

ปปง. เปิดขายทอดตลาด ครั้งที่ 27

UPDATE01 ม.ค. 2513

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 27/2562 ครั้งที่  ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 27/2562 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. โดยทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน 63 รายการ อาทิ

 1. เครื่องทำน้ำแข็ง ยี่ห้อ Newton ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
 2. แม็ก ยี่ห้อ Race จำนวน 120 วง ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท
 3. ยางใหม่ จำนวน 138 เส้น ราคาเริ่มต้น 120,000 บาท

โดยสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ สามารถตรวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th  หรือสายด่วน ปปง. 1710

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
 • 5
 • 4
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube