Insite bigbanner

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์

UPDATE29 พ.ย. 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45 น. พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวเขมณัฏฐ์  กมลพิทักษ์จิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน จากนั้น มีการอภิปรายเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, พันตำรวจเอก ดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกับการ 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, พันตำรวจโท นันทวุฒิ  รอดมณี รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9, พันตำรวจโท อรรถพล  อินทะนิน ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย และนางสาวชมพูนุท  พบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีผู้แทนจากธนาคารแก่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้อง Somerset Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube