Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง.

UPDATE13 พ.ย. 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ปปง.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 0
 • 9
 • 8
 • 9
 • 7
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube