Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง.

UPDATE06 ธ.ค. 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. โดยมีนายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 9
 • 3
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube