Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

โครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

UPDATE07 มิ.ย. 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 3 องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง “ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 2
 • 8
 • 6
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube