Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าใหม่

UPDATE08 มิ.ย. 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทีมศูนย์ปฏิบัติการคณะทำงานด้านการปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube