Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ร่วมตรวจค้นบ้านอดีตข้าราชการต้องสงสัยใน

UPDATE13 มิ.ย. 2561

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านปราบปรามการทุจริตได้ร่วมกับข้าราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ปปท. เข้าร่วมตรวจค้นบ้านอดีตข้าราชการต้องสงสัยใน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินปลอม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับโรงโม่ปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จากการตรวจค้น พบว่ามีสำเนาโฉนดที่ดิน ต้องสงสัยไว้ครอบครองหลายแผ่น และโฉนดที่ดินตัวจริง 1 แผ่น ซึ่งตำรวจ ปปป. ได้อายัดไปตรวจสอบแล้ว โดยสำเนาโฉนดที่ดิน ที่ตรวจพบในบ้านของ นายจรูญศักดิ์ เอกสวัสดิ์ อดีตเจ้าพนักงานที่ดินประจำศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.สระบุรี ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำแผ่นพิมพ์ มาออกโฉนดที่ดินปลอม ให้โรงโม่ปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี ใช้ประโยชน์โดยการระเบิดหิน อนึ่ง การดำเนินการในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยมูลฐานทุจริต ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพชัดเจนว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการ และอาจต้องต่อยอดด้วยมูลฐานทรัพยากรธรรมกับโรงปูนรายสำคัญที่จังหวัดสระบุรี

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 0
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube