Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ

UPDATE13 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์

1.AnnounceToInterview_4783.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube