Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการสำนักงาน ปปง.

UPDATE19 ต.ค. 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการสำนักงาน ปปง. ที่มีพฤติการณ์เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจเช่ารถในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวสื่อสาธารณะ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลความผิดจริง ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube