Insite bigbanner

ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากนานาประเทศ

UPDATE07 ก.พ. 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากนานาประเทศ ภายใต้การประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) 2018) ณ บ้านเลขที่ 1 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube