Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

อายัดทรัพย์สินในรายคดีนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก

UPDATE01 ม.ค. 2513

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในรายคดีนายธงชัย  โรจน์รุ่งรังสี กับพวก รวมมูลค่ากว่า 4,600 ล้านบาท ณ จังหวัดภูเก็ต

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 3
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube