Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

แถลงข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UPDATE01 ม.ค. 2513

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายคดี ROMANCE SCAM จากการที่สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายและยับยั้งเงินไว้ได้ก่อนที่มิจฉาชีพจะถอนออกไป คืนให้กับผู้เสียหายจำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,213,998.89 บาท ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 2
 • 1
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube