Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ลงพื้นที่ตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

UPDATE01 ม.ค. 2513

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายวิทยาพร  จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายพรสวรรค์  อนุอัน นิติกรชำนาญการพิเศษ กองคดี 2 สำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการลงพื้นที่ตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และขอนแก่น ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการจับกุมครั้งนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินและโฉนดที่ดินของผู้กระทำความผิดได้มูลค่ารวม 1,634.5 ล้านบาท

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
 • 0
 • 3
 • 2
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube