Insite bigbanner

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

UPDATE01 ม.ค. 2513

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ พระเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า และกล้องถ่ายรูป จำนวน 66 รายการ โดยผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 6/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 6
 • 2
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube