Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายคอยล์ร้อน (Condensing unit) ของเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองหนังใส่บัตรผ่านเข้า - ออก ประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกล่องกระดาษอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มตราช้าง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางฯ 08 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 08 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกอ่อน ตรา ปปง. (แฟ้มสี) จำนวน ๘๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
15 ประกาศขายครุภัณฑ์ จำนวน 192 รายการ ซึ่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติและหมดความจำเป็นฯ โดยวิธีทอดตลาด 06 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สิน 05 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออกและล้อมรั้วลวดหนาม 04 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับจ้างเพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด
 • of
 • 38
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 6
 • 6
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube