Insite bigbanner

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำบัตรผ่านเข้า – ออกประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ (๗๗ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (๑๒ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) และระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูล ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกล่องกระดาษอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ (50 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษพล็อตเตอร์ จำนวน 1 รายการ (15 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 30 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัมหมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกบานเลื่อน) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ (๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ (๒๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด
 • of
 • 52
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
 • 4
 • 5
 • 1
 • 8
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube