Insite bigbanner
Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 13 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
2 ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 13 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 01 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
4 ประกาศปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 01 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเคลื่อนย้ายทรัพย์สินประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 12 ต.ค. 2560 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๐๑ อัตรา 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเอกชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการประสานงานพนักงานขับรถยนต์ 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสวน อาคารสำนักงาน ปปง. 29 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
14 การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาช่างอาคารสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผลการสอบราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. 08 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อพาทิชั่นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 07 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 04 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 04 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 4
 • 1
 • 5
 • 0
 • 3
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube