ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand List) แยกตามประกาศสำนักงาน ปปง. (ปกร.) แต่ละฉบับ
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2565 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2564 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2564 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 7/2564 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 6/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 5/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 4/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 3/2564 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 2/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 1/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 4/2563 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกร. 3/2563 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2563 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2563 วันที่ 13 มี.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2562 วันที่ 22 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2562 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2562 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562