เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      ศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากสถานะการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 17 ราย
 
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2565 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 5/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 4/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 3/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ. ปกร. 2/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ พ.ปกร. 1/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2561 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2561 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 6/2560 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 5/2560 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 4/2560 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 3/2560 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2560 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2560 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 2/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ พ.ปกร. 1/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559