รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 239 ราย (เพิกถอนไปแล้ว 17 ราย)
 

เรื่อง
รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Word) (ประกาศล่าสุด)
รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (PDF) (ประกาศล่าสุด)