ร้องเรียน /สอบถาม /ข้อเสนอแนะ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

address422 Phayathai Rd., Patumwan District, Bangkok 10330, Thailand
phone0-2219-3600
fax0-2219-3902
email ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส : mail@amlo.go.th
     ระบบงานสารบรรณกลาง : saraban@amlo.go.th
post ตู้ ปณ.2 ปณ.รองเมือง 10330

ช่องทางแนะนำติชม


          AMLO LINE Official Account
 •                            
 •          LINE ID : @insideamlo


VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok