เลขาธิการ ปปง. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส.

UPDATE 17 Sep 2023

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงรับฟังการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านยาเสพติดของรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว เลขาธิการ ปปง. ได้ร่วมงานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok