เลขาธิการ ปปง. ร่วมการแถลงข่าวการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายคดี Hybrid Scam

UPDATE 18 Sep 2023

เลขาธิการ ปปง. ร่วมการแถลงข่าวการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายคดี Hybrid Scam

******************************

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ร่วมการแถลงข่าวการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายคดี Hybrid Scam ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และบริษัท ไบแนนซ์โฮลดิ้ง จำกัด ณ อาคารประชุมสัมมนาและฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เมืองทองธานี) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมนี้ เลขาธิการ ปปง. ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับกระบวนการยึดทรัพย์และหลักเกณฑ์การเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวด้วย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok