ผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายขยายผลคดีบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมยึดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

UPDATE 18 Sep 2023

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 6
 • 0
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok