ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔ วัน โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการสืบสวน สะกดรอย และการเผชิญเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

UPDATE 08 Sep 2023
Download File

1.20230908114515.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 6
 • 2
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok