Insite bigbanner

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ค้นหาบทความ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ 09 ก.ย. 2565
2 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ 02 ก.ย. 2565
3 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ 29 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ 25 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ 18 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ 10 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
7 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ 02 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ 02 ส.ค. 2565
9 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ 22 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด
10 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ 07 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด
11 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ 07 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ 24 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 15 มิ.ย. 2565
14 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินออกจากขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 08 มิ.ย. 2565
15 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 02 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
16 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 27 พ.ค. 2565
17 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ 27 พ.ค. 2565
18 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินออกจากขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 23 พ.ค. 2565
19 ประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565
20 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 11 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube