Insite bigbanner

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ค้นหาบทความ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ 19 ส.ค. 2563
2 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ 03 ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด
3 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ 30 ก.ค. 2563
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 30 ก.ค. 2563
5 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 24 ก.ค. 2563
6 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 24 ก.ค. 2563
7 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 17 ก.ค. 2563
8 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ 17 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
9 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แก้ไขข้อเท็จจริงทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 16 ก.ค. 2563
10 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 16 ก.ค. 2563
11 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 10 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 10 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 03 ก.ค. 2563
14 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 01 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
15 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 25 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
16 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 24 มิ.ย. 2563
17 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 19 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
18 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 16 มิ.ย. 2563
19 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 11 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
20 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 11 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube