Insite bigbanner

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖

UPDATE 19 พ.ค. 2566

 

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน

(1) ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2015 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

https://goo.gl/maps/yHRA7aK7W356Lzos8

(2) ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18342 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

https://goo.gl/maps/jmGvqrucSGEJo96U7

(3) ทรัพย์สินลำดับที่ 3 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 55795 เลขที่ดิน 561 หน้าสำรวจ 3034 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

https://goo.gl/maps/W8kabmRoZRpCqXS58

(4) ทรัพย์สินลำดับที่ 4 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 49111 เลขที่ดิน 56 หน้าสำรวจ 5510 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

https://goo.gl/maps/yavNqWFUdRAZqCxB6

(5) ทรัพย์สินลำดับที่ 5 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 49112 เลขที่ดิน 57 หน้าสำรวจ 5511 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

https://goo.gl/maps/WkrbJfXQ248zHobN8

(6) ทรัพย์สินลำดับที่ 6 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗0๖๓๔ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

https://goo.gl/maps/oYmJmUD6LnmEPEHt9

(7) ทรัพย์สินลำดับที่ 7 ณ ห้องชุด ๑๒/๖๖ ชั้นที่ ๔ ชื่ออาคารชุด พราว เอ็กซ์ ทู ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๗๒๐๖, ๑๗๒๐๗ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

https://goo.gl/maps/GMXnS8g5m9nJX8o7A

(8) ทรัพย์สินลำดับที่ 8 ณ บ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ด้าน (บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

https://goo.gl/maps/YgLaMaD3gpgTheF48 

(9) ทรัพย์สินลำดับที่ 9 

    - ณ ที่ดินตามโฉนด (น.ส.4จ.) เลขที่ 3568, 6123, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562 และ 3561 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/7CmUhA8EoZxgLVrS9

    - ณ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 78, 86, 87, 85, 84, 83, 82, 80, 81, 79, 69, 57, 54, 55, 75 และ 76 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/7CmUhA8EoZxgLVrS9

(10) ทรัพย์สินลำดับที่ 10 ณ ที่ดินตามโฉนด (น.ส.4จ.) เลขที่ 3555, 3554, 3552 และ 3550 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/7CmUhA8EoZxgLVrS9

(11) ทรัพย์สินลำดับที่ 11 ณ ที่ดินตามโฉนด (น.ส.4จ.) เลขที่ 3553, 3551, 3549 และ 3481 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/7CmUhA8EoZxgLVrS9

(12) ทรัพย์สินลำดับที่ 12 - 25 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 157812, 157815 - 157825, 157828 และ 157833 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

https://goo.gl/maps/iWHTmxFwvw47Ty8V7 และ https://goo.gl/maps/tLWcXMpeGS5SCpY17

(13) ทรัพย์สินลำดับที่ 26 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 175913 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

https://goo.gl/maps/PgtkpEiiQuJM387s7

(14) ทรัพย์สินลำดับที่ 27 - 28 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 70923, 49708 และ 49709  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

https://goo.gl/maps/w1TPd6ept5i6CrjJ6 ,  https://goo.gl/maps/emq8hX9Sab3NeuSC7 และ https://goo.gl/maps/S7yg2fVAA5E98PFZ9

(15) ทรัพย์สินลำดับที่ 29 ณ ที่ดินตามโฉนดตราจอง เลขที่ 1998 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

https://goo.gl/maps/szVJ6XsjyVT71Svv7

(16) ทรัพย์สินลำดับที่ 30 ณ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 3017 - 3019, 3031 - 3033 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

https://goo.gl/maps/bBzHqGxkzbgSYLVZ8

(17) ทรัพย์สินลำดับที่ 31 ณ ห้องชุดเลขที่ 286/381 ชั้นที่ 12A อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดเดอะ โฮเทล คอนโดมิเนียม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

https://goo.gl/maps/xMVWCD4AGRgyWXux7

(18) ทรัพย์สินลำดับที่ 32 - 36 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 157811, 157813, 157814, 157826 และ 157838 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 https://goo.gl/maps/aqTrErZspgmj12bP9

(19) ทรัพย์สินลำดับที่ 37 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1333 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 https://goo.gl/maps/wCUyZUpKfb6UypHq5

(20) ทรัพย์สินลำดับที่ 38 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102378, 104780 -  104784, 50290 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

https://goo.gl/maps/BnByAQMVV3gNbqVFA

(21) ทรัพย์สินลำดับที่ 39 ณ อาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท ๒๔ ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 ห้องชุดเลขที่ 96/89 ชั้น 18 อาคาร เอ ตำบลคลองตัน (คลองตัน) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร 

 https://goo.gl/maps/scyXunHqe98BrMX88

(22) ทรัพย์สินลำดับที่ 40 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 42005 เลขที่ดิน 80 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

https://goo.gl/maps/scyXunHqe98BrMX88

(23) ทรัพย์สินลำดับที่ 41 ณ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 108480 เลขที่ดิน 872 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 https://goo.gl/maps/pHyd6r8ksMSngN2G9

 

    **ทุกรายการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ เพื่อนัดหมายเวลาในการเข้าตรวจดูทรัพย์สิน)**

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 0
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok