Insite bigbanner

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖

UPDATE 21 ก.ค. 2566

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน

 (1) ทรัพย์สินลำดับที่ 1 - 6, 13, 20, 24 - 26, 46, 61 - 63, 76, 78 - 81, 83 - 84, 86, 98 -109 และ 111 - 115

      ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๖/๔ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

      https://maps.app.goo.gl/8pjyBg3BKXGCAjKTA

 (2) ทรัพย์สินลำดับที่ 9 - 12, 14 - 15, 18 - 19, 21 - 23, 42, 58 - 60, 64 - 75, 77, 85, 91, 93 - 96, 110 และ 116 - 117

     ณ พื้นที่เก็บศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

     https://goo.gl/maps/fFtHEVAurREuimEF6

 (3) ทรัพย์สินลำดับที่ 27, 92 ณ สถานีตำรวจภูรธรระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

     https://goo.gl/maps/qyBAbAV6qZ2RA6Nj6

 (4) ทรัพย์สินลำดับที่ 121 ณ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตำรวจน้ำสัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     https://goo.gl/maps/t9TB6V5VtJGiy5WJ7

 (5) ทรัพย์สินลำดับที่ 122 ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     https://goo.gl/maps/QSuJXG4UeCE3sKJK6

 (6) ทรัพย์สินลำดับที่ 123  ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 106532 เลขที่ดิน 817 หน้าสำรวจ 20181 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       และที่ดินโฉนดเลขที่ 19346 เลขที่ดิน 868 หน้าสำรวจ 1295 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

    https://goo.gl/maps/nvfiqR1V2uCvbBnW7

 (7) ทรัพย์สินลำดับที่ 7 - 8, 16 - 17, 28 - 41, 43 - 48, 57, 82, 87 - 90, 97, 118 - 120 และ 124  

       ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

     https://goo.gl/maps/EgdTSrEZqA17vFDLA

 

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 9
 • 9
 • 5
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok