Insite bigbanner

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ปปง.

UPDATE 03 ก.ค. 2566

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 3
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok