Insite bigbanner

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น(ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.)ใน สำนักงานปปง.

UPDATE 07 ต.ค. 2562

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น(ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.)ใน สำนักงานปปง. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักบริหาร ระดับต้น)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok