Insite bigbanner

ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

UPDATE 28 มี.ค. 2560

ความคิดเห็น/คำวินิจฉัย

 • ความเห็นกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน

             - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม ( ๗) ของนิยามคําว่าความผิดมูลฐานในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 • สรุปคำวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๖ 

             - สรุปคำวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๑ /๒๕๔๖  ศาลรัฐธรรมนูญชี้คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ได้มาก่อนกฎหมายฟอกเงินใช้บังคับไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 • ศาลรัฐธรรมนูญชี้คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ได้มาก่อนกฏหมายฟอกเงินใช้บังคับ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

             - ศาลรัฐธรรมนูญชี้คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ได้มาก่อนกฏหมายฟอกเงินใช้บังคับ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 • ศาลรัฐธรรมนูญชี้การเพิ่มความผิดฐานก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายฟอกเงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

             - ศาลรัฐธรรมนูญชี้การเพิ่มความผิดฐานก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายฟอกเงิน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ....(โปรดคลิ้กเพื่อดูรายละเอียด)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 4
 • 1
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok