Insite bigbanner

ปปง. เข้าร่วมบูรณาการกับตำรวจภูธรภาค 4 ณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

UPDATE28 ส.ค. 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ปปง. โดยนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี 2 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นำโดย นายรณชัย เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นายโอฬาร แพงจันทร์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นายยุทธศิลป์ เข็มพิลา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นายสุวภัทร นิลพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ และนายนิติภูมิ วงษ์ใชยา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เข้าร่วมบูรณาการกับตำรวจภูธรภาค 4 ในการตรวจค้นขยายผลดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติด ณ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งผลการปฏิบัติตรวจพบทรัพย์สินในเบื้องต้นที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนมาก อาทิ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี รถยนต์บรรทุก และรถยนต์กระบะอีกหลายคัน รวมทั้งโฉนดที่ดิน และอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด/อายัดในครั้งนี้ประมาณ 20 ล้านบาท

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
 • 2
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube