Insite bigbanner

ปปง. เข้าบูรณาการปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

UPDATE03 ก.ย. 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงาน ปปง. โดยส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ได้แก่ นายจำลอง โฆษิตฤทธิพล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, พันตำรวจโท อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นายคุณาวุฒิ ประสานเนตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนายปิยะภัทร เขื่องดี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เข้าบูรณาการปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก, หน่วยตรวจพิสูจน์หลักฐาน, สถานีตำรวจภูธรพบพระ, สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรณีตำรวจภูธรภาค 6 อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ 1.5 ตัน โดยเป็นการร่วมปฏิบัติการตามหมายค้นของศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคล ตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการ สามารถรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญทั้งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โทรศัพท์มือถือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของกลุ่มผู้ต้องหา โดยมีการจัดเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางพันธุกรรม ของเครือญาติพี่น้องกลุ่มผู้ต้องหา จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งจะมีการประสานข้อมูลคดีและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 3
 • 0
 • 9
 • 3
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube