Insite bigbanner

แผนปฏิบัติการ สยบไพรี 63/19 (ปิดฉากเครือข่าย จูน บ่อดิน)

UPDATE16 ก.ย. 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงาน ปปง. โดยส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ได้แก่
1. นายจำลอง โฆษิตฤทธิพล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
2. พันตำรวจโท อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
3. นายพงศ์ธร พิทักษ์สกุลรัตน์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และ
4. นายคณาวุฒิ ประสานเนตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

เข้าร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษรายสำคัญในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ตามแผนปฏิบัติการ สยบไพรี 63/19 (ปิดฉากเครือข่าย จูน บ่อดิน) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รับยาเสพติดจากภาคเหนือมาพักคอยไว้ในพื้นที่ภาคกลางและรอกระจายให้กับลูกค้า
มีพฤติกรรมให้ญาติสนิทถือครองทรัพย์สินแทนและจ้างเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการรับโอนเงินค่ายาเสพติด โดยทำกันมานานและเป็นขบวนการ มีการแปรสภาพทรัพย์สินเป็นบ้าน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ

ซึ่งปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ตำรวจภูธรภาค 1 และ ภาค 7, เจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, หน่วยข่าวกรองทางทหาร, หน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA), สำนักงาน ป.ป.ส. และฝ่ายปกครอง ตามนโยบายปรายปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหา สมคบฟอกเงิน จำนวน 2 ราย และข้อหาสมคบตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ จำนวน 2 ราย ตรวจยึดบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 3 หลัง, รถยนต์ จำนวน 12 คัน, รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง, บัญชีเงินฝาก จำนวน 11 บัญชี และเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 50 ล้านบาทเศษ ซึ่งคดีนี้ จะมีการประสาน สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อไป

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 0
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube