Insite bigbanner

เลขาธิการ ปปง. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส.

UPDATE 17 ก.ย. 2566

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงรับฟังการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านยาเสพติดของรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว เลขาธิการ ปปง. ได้ร่วมงานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3
 • 5
 • 3
 • 0
 • 9
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
 • TikTok