Insite bigbanner

ปปง. ขายทอดตลาด ครั้งที่ 20/2562

UPDATE01 ม.ค. 2513

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 20/2562 ครั้งที่  ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 20/2562 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. โดยทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน 14 รายการ ได้แก่

 1. ซากเรือฟินิกซ์ ราคาเริ่มต้น 900,000 บาท
 2. เรือเหล็ก ราคาเริ่มต้น 8,000,000 บาท
 3. รถโดยสารไม่ประจำทางยี่ห้อ Kinglong ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

โดยสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

 1. ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ บริษัท รัตนชัยคานเรือ จำกัด เลขที่ 60/58 หมูที่ 7 ถนนท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 2. ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ บริษัท สิกิจ จำกัด เลขที่ 166/16  ถนนปฎิพัทธ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 3. ทรัพย์สินลำดับที่ 3-14 ณ อู่เก็บรักษารถยนต์ บริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพลส จำกัด สาขาภูเก็ต ข้างวัดพิทักษ์สมณกิจ ซอยพิทักษ์อุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถตรวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th  หรือสายด่วน ปปง. 1710

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
 • 7
 • 3
 • 3
 • 0
 • 7
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube