ผู้บริหาร บมจ.สหประกันชีวิต เข้าพบคณะกรรมการฯ เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร บมจ.สหประกันชีวิต เข้าพบนางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องโถงชั้น 3 สำนักงาน ปปง. ในการนี้ นายธรรมนูญ คงรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 202