ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 (กลุ่ม Al-Qaida)

 
      รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)
 

เรื่อง
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2565 (ประกาศล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2565 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2565 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2565 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2565 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2564 ลงวันที่ 25 พ.ย.2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 6/2564 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 4/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 3/2564 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 10/2563 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 9/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2563 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 6/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2563 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2563