ภาพกิจกรรม / วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ รองหัวหน้า ศปท. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ให้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานฯ และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสของรัฐบาล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) กรุงเทพฯ
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38
07/09/2566 - 15:38