รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Word)

รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

 
      รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 237 ราย
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ